Celebraciones papales

Celebraciones papales

13

Usada en: 

  • Misa en la Parroquia romana de Santa Maddalena di Canossa alla Borgata Ottavia (12/03/2017)
  • Misa en Capri (02/04/2017)